Przejdź do treści

 

 

Twórczość Cypriana Norwida jest ceniona jako zjawisko prekursorskie w literaturze, teatrze, plastyce, etyce. Współczesność nieustannie potwierdza jego intuicje odnośnie do misji artysty, profilu człowieka, wyzwań cywilizacji, zagrożeń wolności. Norwid krytycznie odnosił się do powierzchownego traktowania kategorii egzystencjalnych takich jak praca, twórczość, piękno, wolność, widząc w nich drogi do samorealizacji człowieka. Jego lapidarne przekazy mają stale funkcję zadań do przemyślenia, weryfikują ostrość widzenia najważniejszych wyzwań stających przed pragnącym żyć serio człowiekiem.

N_I_0

Biogram

Przejdź

Zadania

Przejdź

Słowa skrzydlate

Przejdź

Kwestionariusz

Przejdź