Przejdź do treści

Jak często piszesz ręcznie?
Czy wolisz pisać ręcznie, czy za pomocą klawiatury?
Jaki jest Twój charakter pisma? (piszę czytelnie, nieczytelnie, drobnymi literami, pismem pochyłym, itp.)
Spróbuj odczytać rękopis wiersza Ogólniki, który stanowi wstęp do zbioru poezji Vade-mecum.
Czy Ci się to udało?
Zaznacz miejsca, z którymi miałeś trudności.
Jakie wnioski można by wyciągnąć na temat pracy poety z tego rękopisu?
Przeczytaj wiersz w wersji drukowanej (link do N_III_4).

Źródło rękopisu: Biblioteka Narodowa (polona.pl), sygnatura: Rps 6313 II.