Przejdź do treści
  • Co mówi charakter pisma o człowieku?
  • Przepisz ręcznie wiersz Ogólniki i porównaj rękopis poety ze swoim.
  • Czym się różni pisanie/tworzenie od przepisywania/odtwarzania?
  • Spójrz do rękopisu Norwida: jakie zmiany wprowadził poeta w ostatnim wersie? Zastanów się nad jego sensem w obu wariantach.