Przejdź do treści
  • Jak można określić tego typu twórczość?
  • Czy przypomina współczesne komiksy?

Źródło rycin: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=13520&from=publication.