Skip to content

Project Contractors

PROJECT IDEA AND WORK COORDINATION:

 • Julia Saweliewa

AUTHORS:

 • Prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
 • Prof. dr hab. Józef Franciszek Fert
 • Prof. KUL dr hab. Ewa Domagała-Zyśk
 • Prof. KUL dr hab. Anna Podstawka
 • Dr Rafał Pastwa
 • Dr Agnieszka Jarosz
 • Maria Czubek
 • Małgorzata Wróblewska

PROGRAM AND CONTENT EDITION:

 • Prof. dr hab. Beata Obsulewicz – Niewińska

CONTENT SUPERVISION:

 • Lilia Luboniewicz

ILLUSTRATIONS AND GRAPHIC DESIGN:

 • Maria Czubek

TRANSLATION INTO ENGLISH:

 • Prof. KUL dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

PRODUCTION OF PROMOTIONAL SPOTS:

 • Barbara Konarska
 • Michał Konarski
 • Adam Żukowski

TECHNICAL EXECUTION:

 • Łukasz Kotowski
 • Szymon Wilczyński