Przejdź do treści

 

 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego chcemy pokazać jako nauczyciela i wychowawcę, który uczył i wychowywał ku przyszłości. Przypomnimy pedagogikę Prymasa Tysiąclecia zorientowaną na szukanie dobra w sobie i wokół siebie, realizowanie trudnych zadań, pielęgnowanie miłości do innych.

W_I_0

Biogram

Przejdź

Krucjata miłości

Przejdź

Zadania

Przejdź

Słowa skrzydlate

Przejdź