Przejdź do treści

Działaj zawsze na korzyść bliźniego.

Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono.

Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński w 1967 r. w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił Społeczną Krucjatę Miłości. Jest to zaproszenie do oddziaływania miłością w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie.

Proponujemy poszukiwanie w przestrzeni publicznej obrazów, które by dziś – po ponad 60 latach – mogły zilustrować przesłanie Prymasa, świadcząc o jego aktualności.

tytuł: Dziewczynka z konewką
lokalizacja: Białystok, Józefa Piłsudskiego 11/4
rok powstania: 2013 r.
autor: Natalia Rak

Mural powstał w ramach akcji Folk on the Street organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Inspirację stanowiła legendą o wielkoludach z opracowania Wojciecha Załęskiego pt. „Hecz, precz, stała się rzecz. Wydobyte z kufra pamięci”.