Przejdź do treści

Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński w 1967 r. w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił Społeczną Krucjatę Miłości. Jest to zaproszenie do oddziaływania miłością w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie.

Proponujemy poszukiwanie w przestrzeni publicznej obrazów, które by dziś – po ponad 60 latach – mogły zilustrować przesłanie Prymasa, świadcząc o jego aktualności.

tytuł: nieznany
lokalizacja: Łódź, Skrzywana 6
rok powstania: 2017 r.
autor: nieznany

Mural powstał w 2017 roku
z inicjatywy obecnych właścicieli dawnej fabryki Hüfferów. Przekształcając poprzemysłowe obiekty na biura, postanowiono upamiętnić inżyniera Stefana Skrzywana – twórcę kanalizacji w Łodzi.