Przejdź do treści

Przebaczaj wszystko wszystkim.

Nie chowaj w sercu urazy.

Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński w 1967 r. w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił Społeczną Krucjatę Miłości. Jest to zaproszenie do oddziaływania miłością w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie.

Proponujemy poszukiwanie w przestrzeni publicznej obrazów, które by dziś – po ponad 60 latach – mogły zilustrować przesłanie Prymasa, świadcząc o jego aktualności.

tytuł: Searching Safety
lokalizacja: Łódź, Młynarska 15
rok powstania: 2016 r.
autor: Dede (Izrael)

Mural powstał w trakcie Festiwalu Energia Miasta 2016.
Deski przywołują bolesną przeszłość miejsca, ale ułożone w kształt wzbijającego się do lotu ptaka (gołębia?) są wyrazem nadziei na uzdrowienie wielokulturowych relacji.