Przejdź do treści

„Praca ma służyć
nie tylko zdobywaniu
środków utrzymania.
Ma prowadzić do
pełni rozwoju naszych
władz duchowych i do
udoskonalenia człowieka. […] Praca ludzka jest nadto
dalszym ciągiem twórczej
pracy Bożej,
jest wykańczaniem dzieła
stworzenia.”