Przejdź do treści

Praca jest dążeniem
człowieka do człowieka:
nie może ona zmierzać
w pustkę. Zawsze wiąże nas
z ludźmi, jeśli nie wprost, to
przynajmniej pośrednio.”