Przejdź do treści

„Kiedy praca jest
dobrze wykonana,
przynosi szczęście.
Trud połączony jest
z radością zwycięstwa
nad materią i nad sobą.
Do radości przyrodzonej
z dokonania nowego
dzieła dołącza się radość
nadprzyrodzona, że dzieło
pod każdym względem
jest dobrze zrobione, gdyż
posłuży nawet
ku żywotowi
wiecznemu.”