Przejdź do treści

Ważny jest
nie tylko efekt pracy,
ale też jej przebieg.
Czasem drobiazgi mogą pomóc
nam zorganizować czy umilić
miejsce pracy.

Prymas stawiał kwiaty na stole,
przy którym pracowała osoba
pomagająca mu
w przepisywaniu
tekstów.