Przejdź do treści

Każda praca związana jest
z pracą innych osób – tych,
które wcześniej zajmowały
się danym zadaniem, ale
też jest pracą dla kogoś –
dla drugiego człowieka.
W każdej pracy ludzkiej jest
nawiązanie do pracy już
dokonanej. Praca wiąże
przeszłość z przyszłością.