Skip to content

[…]
Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.
[…]
I tak ja widzę przyszłą w Polsce sztukę,
Jako chorągiew na prac ludzkich wieży,
Nie jak zabawkę ani jak naukę,
Lecz jak najwyższe z rzemiosł apostoła
I jak najniższą modlitwę anioła.

[C. Norwid, Promethidion, NDW IV 108, 116]

  • List 10 words that you can associate with the word light.
  • What are the benefits of light?

Source of figures: National Library (polona.pl), reference number: R.19668/szk.98/I (Starzec z lampką, 1845); sygnatura: G.4408/II i G.4410 (Modlitwa dziecka, 1855); sygnatura: R.737 (Parla!, 1857).