Przejdź do treści

Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.

Otwórz się ku ubogim i chorym.

Użyczaj ze swego.

Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński w 1967 r. w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił Społeczną Krucjatę Miłości. Jest to zaproszenie do oddziaływania miłością w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie.

Proponujemy poszukiwanie w przestrzeni publicznej obrazów, które by dziś – po ponad 60 latach – mogły zilustrować przesłanie Prymasa, świadcząc o jego aktualności.

tytuł projektu: Zmień perspektywę
lokalizacja: Warszawa, Górczewska 141
rok powstania: 2019 r.
autor: Mariusz Libel (Polska)

Mural powstał w 2019 roku z inicjatywy Centrum Myśli Jana Pawła II. Nawiązuje do fotografii z II wojny światowej przedstawiającej ruiny getta warszawskiego i kościół św. Augustyna oraz słowa „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Ma skłaniać do refleksji nad egoizmem.