Przejdź do treści

Obchody Millenium Chrztu Polski

Jasnogórskie Śluby Narodu, Wielka Nowenna Tysiąclecia i obchody Millenium Chrztu Polski

W roku 1966 przypadała rocznica tysiąclecia Chrztu Polski. Decyzja o tym akcie, podjęta w 966 roku przez Mieszka I, nie tylko wprowadziła Polskę do grona państw chrześcijańskich, ale miała duże znaczenie państwotwórcze i kulturotwórcze. Obchody Millenium Chrztu Polski w roku 1966 odbywały się w wielu miastach – Gnieźnie, Poznaniu, Krakowie czy Piekarach Śląskich, wszędzie gromadząc setki tysięcy osób. Centralne uroczystości Millenium Chrztu odbyły się 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze.

Uroczystości Milenijne poprzedzone były 10 latami przygotowania – Wielką Nowenną Tysiąclecia – planem duszpasterskim opracowanym przez Prymasa w czasie jego uwiezienia w Komańczy. Celem Nowenny było pobudzenie religijności oraz odnowa moralna narodu, zniszczonego przez tragedię II Wojny Światowej oraz komunizm. Nowenna rozpoczęła się 26 sierpnia 1956 roku w Częstochowie, gdzie ponad milion osób złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego – zobowiązanie do odnowy religijnej, moralnej I społecznej (http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4192). Śluby Jasnogórskie zostały złożone w trzechsetlecie Ślubów Lwowskich, napisanych przez św. Andrzeja Bobolę, a złożonych w imieniu narodu polskiego przez króla Jana II Kazimierza Wazę w dniu 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej. Kolejne lata Nowenny Tysiąclecia stanowiły okazję do refleksji i praktycznych działań w obszarach chronienia i urzeczywistniania takich wartości, jak obrona wiary, życie w łasce uświęcającej, obrona życia dzieci, wierność małżeńska, rodzina, wsparcie młodzieży, miłość i sprawiedliwość społeczna, walka z wadami narodowymi oraz cześć dla Matki najświętszej – Maryi.

Władze komunistyczne uważały Wielką Nowennę i obchody Millenium Chrztu za zagrożenie dla własnych planów laicyzacji i komunizacji społeczeństwa polskiego, dlatego podejmowały wiele działań mających przeszkodzić w realizacji tego planu. Ze szkół usunięto lekcje religii, ograniczono możliwość budowania i odbudowywania świątyń, szykanowano osoby biorące udział w nabożeństwach i spotkaniach religijnych. Pomimo tych trudności czas Nowenny Tysiąclecia oraz obchody milenijne stały się wielką manifestacją wiary i umocnieniem dla katolików w Polsce. Prymas, biskupi polscy i księża aktywnie brali udział w przygotowaniach, modlitwach i spotkaniach, co pokazują liczne zdjęcia z tamtego okresu. Uroczystości pokazały, że Polacy – pomimo powojennej propagandy komunistycznej – nadal trwają wiernie przy kościele katolickim i powszechnie uważają Prymasa za prawdziwego przywódcę narodu.

Jasnogórskie Śluby Narodu, plan Nowenny Tysiąclecia oraz projekt obchodów Millenium Chrztu Polski to przejaw wizjonerstwa Kardynała Wyszyńskiego, który znakomicie rozumiał znacznie troski o godność każdego człowieka, budowania więzi społecznych i postawy szacunku, zwłaszcza do osób słabszych czy zależnych od innych. Stworzył nie tylko plan działania, ale umiał – w trudnych czasach komunistycznych – zapalić tysiące ludzi do jego realizacji. Wizjonerski plan odnowy społecznej przygotowany przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego to projekt niedokończony, który warto kontynuować.