Przejdź do treści

Wybrano zdjęcia dokumentujące Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski.
Wszystkie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Więcej znajdziesz na https://www.nac.gov.pl

Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 i 1967 r. (metropolia, miasto)